تزیین کیک با نقاشی های خوراکی

مواد لازم:
شکلات شیری: به مقدار لازم
رنگ مجاز خوراکی: به مقدار لازم

تزیین کیک با نقاشی های خوراکی

 

طرحی را انتخاب کنید زیر یک طلق یا پلاستیک سفت و مقاوم، ثابت کنید . سپس شکلات شیری را به روش بن ماری ذوب کنید و در یک کیسه پلاستیکی کلفت (زیپ کیف) بریزید و با قیچی به اندازه مورد نظر سوراخ کنید. شکلات را به آرامی روی طرح با فشار ثابت بریزید. کل دور طرح را که تمام شد. در یخچال قراردهید تا سفت شود. در صورت لزوم می توانید یکبار دیگر روی طرح را شکلات بریزید تا کمی مقاوم تر شود. سپس شکلات سفید را به روش بن ماری ذوب کرده با رنگ مخصوص شکلات، رنگ کرده و قسمت های رنگین طرح را پر کنید. و در آخر یک لایه نازک از شکلات قهوه ای یا سفید روی کل طرح بریزید و با کارد صاف کنید.

نکته

اگر رنگ مخصوص شکلات در اختیار نداشتید می توانید از رنگ خوراکی استفاده کنید. البته کار کمی مشکل خواهد شد. به سرعت عمل بیشتری نیاز است. چون سریع سفت می شود و به سختی می توان از آن استفاده کرد.

نکته

می توانید از نایلون جلد کتاب هم استفاده کنید. طرح کاغذی را پشت یک سینی بچسبانید و نایلون را محکم روی آن ثابت کنید و با چسب نواری روی سینی بچسبانید.

مرحله ۱

  • تزیین کیک با نقاشی های خوراکی

طرحی را انتخاب کنید زیر یک طلق یا پلاستیک سفت و مقاوم، ثابت کنید . سپس شکلات شیری را به روش بن ماری ذوب کنید.

مرحله ۲

  • تزیین کیک با نقاشی های خوراکی

در یک کیسه پلاستیکی کلفت (زیپ کیف) بریزید و با قیچی به اندازه مورد نظر سوراخ کنید.

مرحله ۳

  • تزیین کیک با نقاشی های خوراکی

شکلات را به آرامی روی طرح با فشار ثابت بریزید.

مرحله ۴

  • تزیین کیک با نقاشی های خوراکی

کل دور طرح را که تمام شد. در یخچال قراردهید تا سفت شود. در صورت لزوم می توانید یکبار دیگر روی طرح را شکلات بریزید تا کمی مقاوم تر شود.

مرحله ۵

  • تزیین کیک با نقاشی های خوراکی
  • تزیین کیک با نقاشی های خوراکی

سپس شکلات سفید را به روش بن ماری ذوب کرده با رنگ مخصوص شکلات، رنگ کرده و قسمت های رنگین طرح را پر کنید. و در آخر یک لایه نازک از شکلات قهوه ای یا سفید روی کل طرح بریزید و با کارد صاف کنید.