سالاد نخود و گوجه با پنیر فتا

سالاد نخود و گوجه با پنیر فتا

شما می توانید این سالاد ساده را در عرض چند دقیقه تهیه کنید و همراه خود به محل کار و یا مدرسه ببرید.


نکاتی در رابطه با تهیۀ سالاد نخود و گوجه با پنیر فتا :

۱- گوجه گیلاسی ها را  ۴ قسمت کنید.

۲-  پنیر را تکه تکه کنید.

۳- از ارگانوی خشک شده استفاده کنید.

نخود ها را شسته و آبکشی کنید.
در یک کاسۀ متوسط، نخودها را به همراه گوجه فرنگی، پنیر فتا، آبِ لیمو، روغن زیتون، ارگانو، نمک ونوک انگشت فلفل مخلوط کنید و سالاد را سرو کنید.