سالاد چنگالی یونانی

سالاد چنگالی یونانی

این چنگال های ساده، پر رنگ و پر طعم ، بسیار سریع آماده می شوند و برای مهمانی ها عالی هستند.
نکاتی در رابطه با تهیه ی سالاد چنگالی یونانی:

۱-کدو سبز را با پوست کن نازک ورقه ورقه کنید. اگر دسترسی دارید از کدو های رنگی استفاده کنید.
۲- هسته های زیتون ها را جدا کنید.
۳-از برگ های تازه نعناع استفاده کنید.
۴- فلفل چیلی را ریز خرد کنید.

دو ورقه کدو، مقداری پنیر فتا، یک عدد زیتون، یک برگ نعناع و مقداری از خرده های فلفل چیلی بردارید. مواد را در ورقه های کدو بپیچید و در چنگال بزنید.