مرغ سوخاری با لوبیا سبز و برنج

مرغ سوخاری با لوبیا سبز و برنج